Đồng hồ áp

Thông báo, đo áp lực nước đầu nguồn cấp nước vào máy lọc nước để có hướng khắc phục xem có cần phải lắp thêm bơm tăng áp hay không, Đảm bảo nước cấp đủ mạnh để máy hoạt động hiệu quả, và phát huy hết tính năng lọc nước