Kẹp màng lọc, lõi lọc

Để kẹp, kết nối các cấp lọc với nhau tạo thành 1 khối thống nhất, gọn gàng, thẩm mỹ