Lõi Khoáng đá Da cam

 

Lõi khoáng đá

 

- Chức năng: Bổ sung khoáng chất cho nước sau khi lọc, tăng thêm pH trong nước

- Vị trí: Được lắp sau lõi số 5 (Carbon T33)

- Thời gian thay thế: 6-12 tháng/lần

+ Đối với nguồn nước thông thường (Nước máy, nước mưa): Nước cấp đầu vào khoảng 10.900 lít –  21.800 lít

+ Đối với nguồn nước cứng, hoặc nguồn nước nhiễm đá vôi (Nước chứa Ca­­­­­­2+ & Mg2+, nước giếng khoan, giếng khơi): Nước cấp đầu vào khoảng 12.400 lít – 24.800 lít

- Dùng cho mọi nguồn nước