Lõi Tạo Vị

Lõi Tạo Vị

 

- Chức năng: Cân bằng PH và ổn định lại vị ngọt tự nhiên cho nước

- Lõi Tạo Vị Được lắp sau lõi số 6  của may loc nuoc karofi

- Thời gian thay thế: 6-12 tháng/lần

+ Đối với nguồn nước thông thường (Nước máy, nước mưa): Nước cấp đầu vào khoảng 10.900 lít –  21.800 lít

+ Đối với nguồn nước cứng, hoặc nguồn nước nhiễm đá vôi (Nước chứa Ca­­­­­­2+ & Mg2+, nước giếng khoan, giếng khơi): Nước cấp đầu vào khoảng 12.400 lít – 24.800 lít

- Dùng cho mọi nguồn nước