Lõi số 4 - Màng LỌC RO

Là lõi lọc được lắp sau lõi lọc thô số 03 là lõi quan trọng nhất của  máy lọc nước Karofi. Nước được lọc qua lõi lọc thô 1,2,3 để loại bỏ bớt chất bẩn sau đó qua lõi lọc RO để loại bỏ nốt các tạp chất còn lại tạo nước tinh khiết đạt tiêu chuẩn