Lõi số 5 - CARBON T33

Là lõi được lắp sau lõi lọc số 04 (RO) của máy lọc nước Karofi để cân bằng độ PH và ổn định lại vị ngọt tự nhiên của nước

 

 

Cacbon t33

Hình ảnh lõi số 5 T33

- Cấu tạo: được cấu tạo từ than hoạt tính

- Chức năng: Ổn định lại vị ngọt mát tự nhiên của nước, cân bằng pH

- Thời gian thay thế 6 – 12 tháng/lần

+ Đối với nguồn nước thông thường (Nước máy, nước mưa): Nước cấp đầu vào khoảng 10.900 lít –  21.900 lít

+ Đối với nguồn nước cứng, hoặc nguồn nước nhiễm đá vôi (Nước chứa Ca­­­­­­2+ & Mg2+, nước giếng khoan, giếng khơi): Nước cấp đầu vào khoảng 12.500 lít – 24.900 lít

- Dùng cho mọi nguồn nước