Van áp cao (Rơ le áp cao)

Tự ngắt điện khi bình chứa đầy 2,2 - 2,5 psi