Van áp thấp (Rơ le áp thấp)

- Tự động ngắt nguồn điện khi nguồn nước cấp yếu

- Tự đóng khi áp lực nước cấp > 5psi