Hotline: 0943.030.693

Chứng nhận chất lượng

Menu

Chứng nhận chất lượng

Giấy chứng nhận chất lượng máy lọc nước nóng lạnh Karofi
(Ngày 24/03/2015 15:03)
Giấy chứng nhận chất lượng nước của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Chứng nhận đạt chất lượng nước lọc của máy lọc nước Karofi
(Ngày 15/06/2014 16:06)
Chứng nhận chất lượng nước lọc tinh khiết đảm bảo an toàn, phù hợp tiêu chuẩn nước ăn uống cho gia đình