Van điện tử KSD hoàn toàn tự động

- Điện áp vào: 24v, 250 mA

- Áp lực tối đa 125 psi

- Chức năng: ngăn không cho nước vào hệ thống lọc khi máy ở trạng thái ngừng hoạt động

Hình ảnh van điện tử KSD

van điện tử KSD